Cuộn kháng cho tụ bù

Cuộn kháng cho tụ bù

Cuộn kháng cho tụ bù có chức năng chính. 1. Tăng tuổi thọ đóng cắt cho tụ điện, bảo vệ tụ điện trước xung điện áp. 2. Kết hợp với tụ bù tạo thành mạch lọc LC, (lọc sóng hài) tần số này phụ thuộc vào độ tự cảm của cuộn kháng và điện dung[…]

Call Now Button